Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση, μέσω της οποίας συλλέγουμε πληροφορίες για την ανατομική μορφολογία του πέλματος (πλατυποδία, κοιλοποδία, ραιβοποδία κ.α.), καθώς και για τις δυνάμεις που ασκούνται στα πέλματα κατά την διάρκεια της βάδισης ή στήριξης.

Χρησιμοποιούνται συσκευές (πελματογράφοι) εξοπλισμένες με μεγάλο αριθμό αισθητήρων πίεσης, ικανών να καταγράφουν τις πιέσεις που ασκούνται σε κάθε σημείο του πέλματος, όταν αυτό βρίσκεται σε επαφή με την επιφάνεια των πελματογράφων για ακριβή αναπαραγωγή της μορφολογίας του πέλματος.

Πελματογράφημα – Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Στη New Cosmos Medi διαθέτουμε δύο πελματογράφους ώστε να έχουμε τα πληρέστερα δεδομένα μορφολογίας του πέλματος του ασθενή καθώς και των πιέσεων που ασκούνται από αυτό.


Γιατί θα πρέπει κάποιος να κάνει πελματογράφημα;

Το πελματογράφημα είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις που υπάρχει ασυμμετρία στις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στον σκελετό κατά την διάρκεια της βάδισης ή στήριξης. Αποτέλεσμα αυτής της ασυμμετρίας είναι η μηχανική επιβάρυνση του σκελετού και των κατασκευών που τον στηρίζουν, προκαλώντας τελικά αλλαγές στη διάταξή του.


Διαδικασία πελματογραφίας

1) Εξέταση με Πελματογράφο Πίεσης

Πελματογράφος Πίεσης

Πελματογράφος Πίεσης (Στατικός – Δυναμικός) PRESTO-SCAN της εταιρίας TEKSCAN. Επεξεργάζεται την κατανομή της πίεσης που ασκείται στα κάτω άκρα και αναλύει τη σταθερότητα του εξεταζόμενου στην ορθή θέση (Στατική Μέτρηση).

Αναλύει τις φορτίσεις, την πίεση που ασκείται κατά τη βάδιση σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό των πελμάτων (Δυναμική Μέτρηση).

Ο εξεταζόμενος βαδίζει πάνω στην ειδική πλατφόρμα του πελματογράφου και ο υπολογιστής καταγράφει τ’ αποτελέσματα της κατανομής των πιέσεων που ασκούνται.


2) Εξέταση με πελματογράφο μορφολογίας Amfit.

Πελματογράφος μορφολογίας Amfit

Η Amfit είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ορθωτικών στην Αμερική.

Ο μορφολογικός της πελματογράφος με ακίδες δεν καταγράφει απλά την μορφολογία του πέλματος (για παράδειγμα το να πάρουμε την μορφολογία ενός ποδιού με πλατυποδία με ένα κουτί αφρού δεν είναι και πολύ χρήσιμο ) αλλά δίνει την δυνατότητα στον θεραπευτή να παρέμβει μηχανικά στο πόδι του ασθενή για να δημιουργήσει το κατάλληλο πέλμα.

Είναι το μοναδικό σύστημα (κατοχυρωμένο με πατέντες πριν από το 1980) το οποίο μετρά και διαμορφώνει μηχανικά την 3η διάσταση (π.χ. ύψος καμάρας ) κάτι το οποίο δεν μετρά ο πελματογράφος πίεσης.

Τα 3-D μορφολογικά δεδομένα της μέτρησης είναι αυτά που θα δημιουργήσουν το πέλμα χρησιμοποιώντας μία φρέζα.

Αυτό που μετρήσατε και διαμορφώσατε θα κατασκευαστεί με ακρίβεια 0.1mm.

Το σύστημα δεν στηρίζεται σε νόρμες δεδομένων αλλά μετρά το κάθε πόδι ξεχωριστά κάθε φορά διαβάζοντας απευθείας την μορφολογία που έχει το πέλμα.

Ταυτόχρονα το λογισμικό του συστήματος δίνει απεριόριστες δυνατότητες στον θεραπευτή για να ενσωματώσει όλες τις αλλαγές που επιθυμεί ο ίδιος.

Τα υλικά κατασκευής είναι κορυφαίας ποιότητας E.V.A. (Ethylene Vinyl Acetate), Πολυμερές Αιθυλενίου & Οξικού Βινυλίου υλικό που προσφέρει μέγιστη ανταπόκριση στην κίνηση και υψηλή απορρόφηση των κραδασμών) πιστοποιημένα από την Amfit, ενώ το τελικό προϊόν έχει πιστοποίηση CE.


Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος.

3) Αξιολόγηση της πελματογραφίας και προτάσεις της εταιρίας

Αξιολόγηση των δεδομένων της εξέτασης από τους δυο πελματογράφους, ψηφιακή απεικόνιση των πελμάτων και προτάσεις του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρίας κατά περίπτωση.

Οι λύσεις που μπορούν να προταθούν είναι κατασκευή ορθωτικών πελμάτων (όπου χρειάζεται) ή ορισμένα έτοιμα πέλματα ή βοηθήματα από διάφορα υλικά (σορμποθάνη, σιλικόνη).


4) Σχεδιασμός και κατασκευή ορθωτικών πελμάτων:

Τα ορθωτικά πέλματα είναι ένα απόλυτα μοναδικό προϊόν για τον καθένα και κατασκευάζεται με βάση το ψηφιακό του αποτύπωμα όπως αυτό προκύπτει από την εξέταση με του δυο πελματογράφους.Εξατομικευμένος σχεδιασμός ορθωτικών πελμάτων μέσω ειδικού λογισμικού.

Τα υλικά κατασκευής των ορθωτικών πελμάτων είναι κορυφαίας ποιότητας E.V.A. υλικό που προσφέρει μέγιστη ανταπόκριση στην κίνηση και υψηλή απορρόφηση κραδασμών.

Η επιλογή σκληρότητας του υλικού E.V.A. είναι το επόμενο βήμα και ουσιαστικά ξεκινά η κατασκευαστική διαδικασία.

Διαθέτουμε τρεις κατηγορίες οι οποίες διαφοροποιούνται από το χρώμα (μπλε για μαλακό, λευκό για μέτριο και καφέ για σκληρό και υπάρχει και συνδυασμός αυτών).
Επιλογή από μία πληθώρα επιστρώσεων.

Υπάρχουν υλικά κατάλληλα για κανονική χρήση (περπάτημα), αθλητισμό, διαβητικό πόδι, κλπ.

Είναι πιστοποιημένα από την Αμερικάνικη εταιρία AMFIT ενώ το τελικό προϊόν διαθέτει πιστοποίηση CE.

Στην NEW COSMOS MEDI μπορείτε να βρείτε και μια σειρά ανατομικών υποδημάτων στα οποία μπορούν να προσαρμοστούν τα ορθωτικά σας πέλματα.

Δείτε τα έτοιμα υποδήματά μας εδώ…