Τι διάρκεια ζωής έχουν τα πέλματα;

2 χρόνια ζωής.

Σε πόσο χρόνο παραλαμβάνω τα ορθωτικά μου πέλματα;

Από 2 έως 7 εργάσιμες ημέρες.