Στατική μέτρηση

Επεξεργάζεται την κατανομή, την εντόπιση και τον μέσο όρο της μηχανικής πίεσης που ασκείται στα κάτω άκρα
Μετράει τις αποστάσεις, τις γωνίες και την επιφάνεια στήριξης και αναλύει την σταθερότητα του εξεταζόμενου σε όρθια θέση.

« Back to Glossary Index