Ορθωτικό πέλμα

  • Εξισορρόπηση των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα κατά την διάρκεια της βάδισης.
  • Καλύτερη απόσβεση των κραδασμών.
  • Πρόληψη της μηχανικής επιβάρυνσης στο σώμα, που προκαλείται μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες.
  • Ελάττωση της μυϊκής κούρασης.
  • Επιμερισμός πιέσεων σε μεγαλύτερη επιφάνεια του ποδιού άρα πιο ξεκούραστη βάδιση.
  • Σωστή στάση σώματος.
« Back to Glossary Index