Δυναμική μέτρηση

Αναλύει τις διάφορες φάσεις του βηματισμού, το γράφημα φόρτισης, τις πιέσεις, το χρόνο επαφής και κάθετης συνιστώσας του σωματικού βάρους.
Μετρά την πίεση που ασκείται κατά τη διάρκεια της βάδισης σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό πίεσης.

« Back to Glossary Index