Πελματογράφημα στη Θεσσαλονίκη από την New Cosmos Medi

Γιατί θα πρέπει κάποιος να κάνει πελματογράφημα;

Το πελματογράφημα είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις που υπάρχει ασυμμετρία στις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στον σκελετό κατά την διάρκεια της βάδισης ή στήριξης. Αποτέλεσμα αυτής της ασυμμετρίας είναι η μηχανική επιβάρυνση του σκελετού και των κατασκευών που τον στηρίζουν, προκαλώντας τελικά αλλαγές στη διάταξή του.

Στη New Cosmos Medi διαθέτουμε δύο πελματογράφους ώστε να έχουμε τα πληρέστερα δεδομένα μορφολογίας του πέλματος καθώς και των πιέσεων που ασκούνται από αυτό.

Πελατογράφημα: Θεραπεία με... 3 απλά βήματα

Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση, μέσω της οποίας συλλέγουμε πληροφορίες για την ανατομική μορφολογία του πέλματος (πλατυποδία, κοιλοποδία, ραιβοποδία κ.α.), καθώς και για τις δυνάμεις που ασκούνται στα πέλματα κατά την διάρκεια της βάδισης ή στήριξης.

 • Βήμα 1

  Πελματογράφος πίεσης

  Επεξεργάζεται την κατανομή της πίεσης που ασκείται στα κάτω άκρα και αναλύει τη σταθερότητα του εξεταζόμενου στην ορθή θέση (Στατική Μέτρηση).

 • Βήμα 2

  Πελματογράφος μορφολογίας Amfit

  Δίνει την δυνατότητα στον θεραπευτή να παρέμβει μηχανικά στο πόδι του ασθενή για να δημιουργήσει το κατάλληλο πέλμα.

 • Βήμα 3

  Αξιολόγηση εξέτασης

  Αξιολόγηση των δεδομένων της εξέτασης από τους δυο πελματογράφους, ψηφιακή απεικόνιση και εξατομικευμένος σχεδιασμός ορθωτικών πελμάτων.

Πελματογράφος πίεσης (Στατικός, Δυναμικός).

Πελματογράφος Πίεσης (Στατικός - Δυναμικός) PRESTO-SCAN της εταιρία TEKSCAN.

Επεξεργάζεται την κατανομή της πίεσης που ασκείται στα κάτω άκρα και αναλύει τη σταθερότητα του εξεταζόμενου στην ορθή θέση (Στατική Μέτρηση).

Αναλύει τις φορτίσεις , την πίεση που ασκείται κατά τη βάδιση σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό των πελμάτων (Δυναμική Μέτρηση).

Ο εξεταζόμενος βαδίζει πάνω στην ειδική πλατφόρμα του πελματογράφου και ο υπολογιστής καταγράφει τ’ αποτελέσματα της κατανομής των πιέσεων που ασκούνται.

Πελματογράφος μορφολογίας Amfit

Ο μορφολογικός πελματογράφος με ακίδες δεν καταγράφει απλά την μορφολογία του πέλματος (για παράδειγμα το να πάρουμε την μορφολογία ενός ποδιού με πλατυποδία με ένα κουτί αφρού δεν είναι και πολύ χρήσιμο) αλλά δίνει την δυνατότητα στον θεραπευτή να παρέμβει μηχανικά στο πόδι του ασθενή για να δημιουργήσει το κατάλληλο πέλμα.

Είναι το μοναδικό σύστημα (κατοχυρωμένο με πατέντες πριν από το1980) το οποίο μετρά και διαμορφώνει μηχανικά την 3η διάσταση (π.χ. ύψος καμάρας) κάτι το οποίο δεν μετρά ο πελματογράφος πίεσης.

Αξιολόγηση εξέτασης και σχεδιασμός Πέλματος

Αξιολόγηση των δεδομένων της εξέτασης από τους δυο πελματογράφους, ψηφιακή απεικόνιση των πελμάτων και εξατομικευμένος σχεδιασμός ορθωτικών πελμάτων μέσω ειδικού λογισμικού.

Σε τι βοηθάει το Ορθωτικό Πέλμα;
• Εξισορρόπηση των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα κατά την διάρκεια της βάδισης.
• Καλύτερη απόσβεση των κραδασμών.
• Πρόληψη της μηχανικής επιβάρυνσης στο σώμα, που προκαλείται μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες.
• Ελάττωση της μυϊκής κούρασης.
• Επιμερισμός πιέσεων σε μεγαλύτερη επιφάνεια του ποδιού άρα πιο ξεκούραστη βάδιση.
• Σωστή στάση σώματος.

 

Κατασκευή των ορθωτικών πελμάτων

Κατασκευή των ορθωτικών πελμάτων

Τα υλικά κατασκευής των ορθωτικών πελμάτων είναι κορυφαίας ποιότητας E.V.A υλικό που προσφέρει μέγιστη ανταπόκριση στην κίνηση και υψηλή απορρόφηση κραδασμών.

Είναι πιστοποιημένα από την Αμερικάνικη εταιρία AMFIT ενώ το τελικό προϊόν έχει πιστοποίηση CE.
Τα ορθωτικά πέλματα είναι ένα απόλυτα μοναδικό προϊόν για τον καθένα και κατασκευάζεται με βάση το ψηφιακό του αποτύπωμα όπως αυτό προκύπτει από την εξέταση με του δυο πελματογράφους.

Τα ορθωτικά πέλματα μπορούν να προσαρμοστούν στα περισσότερα υποδήματα σας.

Περισσότερα...

[wpb-latest-product title="Νέες παραλαβές"]

Εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας.

Κάντε τώρα Πελματογράφημα με ΜΟΝΟ 15€.